Nieuws

Beleidsmatig

Herkent u dat ook? Weer een beleidsplan opgeleverd dat in de kast verdwijnt. Zonde! Dit doet afbreuk aan de tijd en kosten die erin gestoken zijn en het vertrouwen in het beleidsplan. Vaak leidt dit tot vragen achteraf over het hoe en waarom van het plan. Vragen die juist aan de voorzijde gesteld en beantwoord moeten worden. Een beleidsplan staat niet op zichzelf. Het is verbonden met andere plannen, programma’s en werkwijzen binnen de organisatie. Dit zorgt ervoor dat een plan uitvoerbaar is en intern en extern het vertrouwen geeft waarvoor het is opgesteld. LineaRekta ondersteunt organisaties bij het opstellen van beleid door onder andere te kijken naar aspecten als:

  • Welke rol hebben we als organisatie op dit beleidsterrein: faciliteren of sturen?
  • Hoe ziet de bestaande beleidscyclus van een organisatie eruit?
  • Hoe past het beleid binnen het vastgestelde collegeprogramma?
  • Welke andere beleidsvelden zijn erbij betrokken?
  • Met welke organisaties moeten we rekening houden?
  • Hoe kunnen we gestelde doelen monitoren en evalueren?
  • Zijn er voldoende middelen beschikbaar om de gestelde doelen te realiseren?