Nieuws

Bestuurlijk-politiek

Adviseren van overheidsbesturen is zeker geen sinecure. Elk onderwerp en elke ontwikkeling verdienen aandacht binnen een bestuurlijk-politieke omgeving. Strategie en gevoel voor bestuurlijk-politieke verhoudingen zijn dan erg belangrijk. Twee aspecten die je ontwikkelt op basis van ervaring en interesse. Een advies kan van invloed zijn op de bestuurlijke verhoudingen. Het kan leiden tot wantrouwen tussen de bestuursorganen of juist vertrouwen geven. Kortom, de inhoud van een advies is vaak erg bepalend. Daarom vraagt ook ieder bestuurlijk advies om een integrale afweging. LineaRekta is zich hiervan bewust. Daarbij houd ik rekening met aspecten zoals:

  • Het van kracht zijnde collegeprogramma en andere relevante beleidsdocumenten
  • Welke toezeggingen zijn gedaan en binnen welke termijn?
  • De beleidscyclus binnen de organisatie
  • Samenstelling van het dagelijks en algemeen bestuur
  • Relevante moties en amendementen van het algemeen bestuur
  • Rol van burgers en bedrijven
  • Belang en positie van andere overheden