Nieuws

Projectbegeleiding

Betrokkenen, termijnen, kosten en doelen. Zomaar een paar zaken die binnen een project spelen. Ieder project is uniek. Ervaring, inzicht en doorzettingsvermogen zijn belangrijke eigenschappen die het gewenste eindresultaat van een project beïnvloeden. LineaRekta beschikt over een juiste mix van deze eigenschappen. Om het gewenste eindresultaat te bereiken, houdt LineaRekta tijdens de uitvoering van het project onder andere rekening met:

  • Wat zijn de laatste ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden?
  • Wat zijn bestuurlijke mijlpalen (‘go, no go’)?
  • Momenten waarop de verschillende bestuursorganen moeten worden geïnformeerd
  • Inventarisatie van alle betrokken partijen
  • Verkrijgen van draagvlak bij alle betrokken partijen (zowel intern als extern)
  • Beschikbaar gestelde middelen
  • Afgesproken termijnen