Diensten

Mijn primaire focus ligt op dienstverlening binnen de publieke sector. Inhoudelijk voornamelijk op de vakgebieden milieu en ruimtelijke ordening. Naast inhoud richt ik me ook op het verbeteren en verhogen van de interne en externe dienstverlenende kwaliteit van een organisatie.

U kunt denken aan de volgende diensten:

  • adviseren van bestuur over nieuwe beleidsvoorstellen (o.a. voorbereiden en begeleiden bestuurlijke besluitvorming, uitvoering geven aan besluiten, communicatie met gemeenteraad, etc.)
  • opstellen van projectplannen (doel, middelen en planning van een project)
  • begeleiden van (beleidsmatige) projecten (deadlines, communicatie binnen en buiten de organisatie, periodieke evaluatie, tijdige bijstelling van prioriteiten, etc.)
  • presenteren van projecten en plannen (binnen en buiten de organisatie)
  • opstellen en ontwikkelen van beleidsmatige documenten (o.a. beleidsprogramma’s en -plannen, formuleren van SMART-doelstellingen, afstemming met college- en raadsprogramma, etc.)
  • advisering op milieu en ro-gebied (juridisch, beleidsmatig, bestuurlijk-politiek)
  • inventariseren en coördineren van subsidieaanvragen
  • implementeren van nieuwe wetgeving binnen de organisatie (in beeld brengen gevolgen, voorstellen tot aanpassing inrichting van de organisatie, etc.)
  • het opstellen van verordeningen en beleidsregels
  • opzetten en implementeren van kwaliteitszorgsystemen (in beeld brengen werkprocessen, voorstellen doen over efficiënter werken, slim gebruik digitale systemen) binnen de organisatie