Disclaimer

DISCLAIMER

LineaRekta, Public Project Management & Consultancy, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08181948 (hierna: LineaRekta), verleent u hierbij toegang tot www.linearekta.nl  (hierna: website) en publiceert hier ter informatie teksten en afbeeldingen.

LineaRekta behoudt zich daarbij het recht voor op elk gewenst moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Onze diensten worden alleen verleend op basis van een overeenkomst gesloten met LineaRekta. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van LineaRekta van toepassing die onder meer een aansprakelijkheidsbeperking inhouden. De algemene voorwaarden staan vermeld op onze website www.linearekta.nl.

LineaRekta spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. LineaRekta aanvaardt onder geen beding enige vorm van aansprakelijkheid als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden die op de website staan vermeld. U dient als bezoeker van deze website zelf onderzoek te doen naar de volledigheid en/of juistheid indien u hieraan twijfelt.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.