Projecten

Gemeente Enschede – Procesbegeleiding regionale bodemkwaliteitskaart Twente

In opdracht van de gemeente Enschede en de samenwerkende Twentse gemeenten stellen Witteveen & Bos en ik een regionale bodemkwaliteitskaart op. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden:

  • voorbereiden van werksessies door het opstellen van agenda’s, gemeenten benaderen voor lopende acties en tijdige toezending van relevante documenten
  • voorzitten van werksessies, sturen op tijd en doelen, samenvatten van discussies en vertalen naar afspraken, inzetten op actieve inbreng door deelnemers
  • complexe vraagstukken vertalen naar de praktijk, bijdragen aan presentaties voor werksessies
  • opstellen van een bodembeheernota voor de regio