Projecten

Gemeente Hengelo – Implementatie Besluit bodemkwaliteit

In opdracht van de gemeente Hengelo heb ik het Besluit bodemkwaliteit geïmplementeerd binnen de gemeente Hengelo. Hiertoe heb ik verschillende interne werk- en overlegsessies georganiseerd en begeleid. Ook het doorlopen van de wettelijke inspraakprocedure en de bestuurlijke vaststelling van het beleid door het college en de gemeenteraad heb ik verzorgd. Hierdoor was Hengelo samen met Almelo en Twenterand één van de eerste gemeenten die het nieuwe grondverzetbeleid ‘Twents beleid veur oale groond’  had vastgesteld. Zie hier voor de Nota bodembeheer.