Projecten

Regio Twente – Begeleiden en opstellen regionaal grondverzetbeleid Besluit bodemkwaliteit

Binnen Twente geeft een aantal gemeenten gezamenlijk uitvoering aan het Besluit bodemkwaliteit. In opdracht van Regio Twente heb ik alle projectgroepoverleggen georganiseerd en begeleid. Resultaat hiervan is een uniform grondverzetbeleid binnen de regio. Naast uniformiteit is het beleid ook gericht op een duurzame toepassing van grond en het stimuleren van grondverzet. Niet alleen binnen de eigen gemeente, maar vooral ook tussen de deelnemende gemeenten. Verder ben ik ook de auteur van de door de gemeenten gebruikte Nota bodembeheer ‘Twents beleid veur oale groond’.