Projecten

Gemeente Zwolle – Optimalisatie grondstromen

In opdracht van de gemeente Zwolle stelde ik het advies op om het bestaande grondstromenproces binnen de gemeente te optimaliseren. Dit advies bestond uit:

  • inventariseren en beschrijven bestaande werkwijze en mogelijke risico’s voor de praktijk
  • voorbereiden en uitvoeren van interviews op de werkvloer zodat inhoud rapport en de uitvoeringspraktijk op elkaar aansluiten
  • inventariseren en tegen elkaar afwegen van verschillende varianten om het proces te optimaliseren, resulterend in een eindadvies
  • inhoud van het rapport en advies presenteren en toelichten aan management

De inhoud van het rapport en het advies waren aanleiding voor de gemeente Zwolle om de bestaande formatie uit te breiden met een grondstromencoördinator.