Projecten

Waterschap Rijn en IJssel – Projectleider implementatie Omgevingswet VTH-taken

De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de taken van het waterschap op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Mijn werkzaamheden als projectleider zijn onder meer:

  • begeleiden projectteam Implementatie Omgevingswet VTH-taken
  • opstellen, uitvoeren en waar nodig bijstellen van het projectplan implementatie nieuwe VTH-taken, sturen op acties en deadlines en aanspreekpunt zijn voor andere collega’s
  • inhoudelijke bijdragen leveren door o.a. het opstellen van een ‘was-wordt-analyse’ vertaald naar concrete acties en het inbrengen van kennis over de Omgevingswet
  • signaleren van nieuwe ontwikkelingen en vertalen naar acties en huiswerk voor het projectteam
  • optreden als sparringspartner voor o.a. management en de programmaleider Omgevingswet