Projecten

Opzetten en organiseren netwerkorganisatie IJsselland Doorgrond

In opdracht van provincie Overijssel heb ik samen met de gemeente Zwolle de netwerkorganisatie IJsselland Doorgrond opgezet. Rode draad van deze organisatie is om kennis en ervaringen te delen over bodem en ondergrond in relatie tot andere opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en gezonde bodems. Mijn werkzaamheden waren onder andere:

  • optreden als dagvoorzitter tijdens de bijeenkomsten van IJsselland Doorgrond
  • inventariseren van en afstemmen met organisaties om in gezamenlijkheid uitvoering te geven aan de bijeenkomsten van IJsselland Doorgrond
  • co√∂rdineren en aansturen van het projectteam dat de bijeenkomsten voorbereidde
  • inhoudelijke bijdragen leveren aan de actieve sessies van IJsselland Doorgrond; zowel in de voorbereiding als tijdens de bijeenkomsten zelf
  • opstellen van nieuwsbrieven over IJsselland Doorgrond

Voor meer over IJsselland Doorgrond verwijs ik graag naar de LinkedIn-pagina van IJsselland Doorgrond.