Projecten

Projectleider LGR op orde

Om goed inzicht te hebben en te houden in het grondwaterverbruik is het LGR geactualiseerd. Als projectleider binnen Waterschap Rijn en IJssel bestonden mijn taken en werkzaamheden uit:

  • uitvoering geven aan het projectplan, sturen op voortgang van het projectteam en het organiseren van overleggen en afstemmomenten; alles gericht op het in beeld brengen van bekende grondwateronttrekkingen
  • borgen dat er eenduidige werkafspraken zijn voor het gebruiken en toepassen van het LGR binnen Waterschap Rijn en IJssel
  • bijdragen leveren aan de interne implementatie van de werkafspraken door het organiseren van bijeenkomsten, het opstellen van benodigde werkprocessen (KAM) en het communiceren via diverse media
  • afstemmen met andere (deel)projecten die te maken hebben met grondwater (bijvoorbeeld drainage)