Projecten

Provincie Groningen – Jurist

Als jurist ben ik verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning van het project Spoedlocaties bij de provincie Groningen. Ik breng de juridische positie van partijen in beeld, initieer overleggen met deze partijen en doe partijen voorstellen om tot een aanpak te komen. Als dit aan de orde is, stel ik voorstellen op voor het management en bestuur en leg deze ter besluitvorming voor. Onder andere de volgende werkzaamheden verricht ik:

  • Uitgebreide juridische dossieranalyse
  • Opstellen van juridische notities en adviezen om juridische positie van partijen in beeld te brengen
  • Inzichtelijk maken aansprakelijkheid partijen, bepalen hoogte afkoopbijdragen en opnemen in overeenkomsten
  • Initiëren en begeleiden van overleggen met partijen
  • Voorstellen doen aan management en GS