Projecten

Gemeente Zwolle – Milieuplanoloog

In opdracht van de gemeente Zwolle heb ik tijdelijk werkzaamheden verricht in het kader van milieuplanologie. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden:

  • deelnemen aan projectgroepen
  • inventariseren van milieuaspecten waaronder bodem, geluid, externe veiligheid, lucht, afval en duurzaamheid ten behoeve van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
  • opstellen van adviezen over nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot milieubeleid en -regelgeving, toepassen en motiveren VNG-systematiek Bedrijven en milieuzonering
  • uitzetten van opdrachten voor het opstellen van akoestische onderzoeken, PAS-beoordelingen, afstemmen van onderzoeken met specialisten waaronder de Veiligheidsregio
  • begeleiden van duurzaamheidssubsidies ten gunste van gemeentelijke projecten en projecten van derden