Nieuws

Beleid & Uitvoering

Ik ondersteun en adviseer overheidsorganisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid door:

  • focus te houden op de gewenste rol van de organisatie: faciliteren of sturen?
  • landelijke ontwikkelingen te inventariseren en deze in te brengen bij de organisatie
  • nieuw beleid laten aansluiten bij de geldende college(- en raads)programma’s
  • wetgeving omzetten naar praktisch toepasbare uitvoeringsdocument
  • opstellen van beleidsplannen en deze vertalen naar concrete uitvoeringsplannen
  • monitoren en evalueren van gestelde beleidsdoelen en hierover rapporteren