Nieuws

Procesleiding/-management

Als procesmanager richt ik mij onder andere op:

  • procesbegeleiding in brede zin zoals het voorbereiden, begeleiden en voorzitten van werkgroepen en -sessies
  • het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van brainstormsessies
  • vertalen van proces naar project met concreet eindresultaat
  • de beleidscyclus vertalen naar afdelingsprocessen
  • afstemmen met andere relevante in- en externe partijen
  • opstellen kwaliteitshandboeken gericht op verbeterde dienstverlening (‘lean’) en grip op de eigen werkvoorraad
  • uitvoeren van audits op basis van geldende normbladen
  • opstellen van managementrapportages