Nieuws

Juridisch

Recht kan soms best complex zijn. Wetgeving is niet duidelijk en ook de rechtspraak biedt niet altijd een passende oplossing. Om dan toch tot een goede oplossing te komen, is een creatieve en doortastende aanpak noodzakelijk. LineaRekta heeft een deze aanpak in huis. Dat komt omdat ik beschik over veel actuele kennis en ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en rechtspraak. Regelmatig adviseer ik organisaties over vragen zoals:

  • Wat heeft de wetgever beoogd met deze regelgeving?
  • Wat zijn de meest recente rechterlijke uitspraken over dit onderwerp?
  • Hoe kunnen we tegemoet komen aan de diverse belangen?
  • Welke procedure is van toepassing?
  • Is iemand nu wel of niet belanghebbende?
  • Is het besluit wel voldoende gemotiveerd?
  • Is er nu wel of niet sprake van een zienswijze?
  • Met welke juridische risico’s moeten we rekening houden?
  • Hoe kunnen we eventueel optredende schade zoveel mogelijk beperken?