Projecten

Gemeente Hoogeveen – Project Beter omgaan met regelgeving

Bestaand beleid op het gebied van milieu en verkeer heb ik geanalyseerd op juridische status en waarde. Diverse beleidsdocumenten heb ik onder andere getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en de Wet milieubeheer. Als het beleid wordt gebruikt bij de uitoefening van een bevoegdheid kan worden gesproken van een beleidsregel. De beleidsdocumenten die na analyse zijn aangemerkt als een beleidsregel heb ik in overeenstemming gebracht met het juridische format van de gemeente Hoogeveen. Zo ontstaan eenduidige en op dezelfde wijze opgebouwde beleidsregels. Dit maakt de toepasbaarheid en toegankelijkheid van beleid voor de eigen organisatie en derden groter. Op de website van de gemeente Hoogeveen (klik hier) leest u meer over dit project.