Projecten

Provincie Overijssel – Kwaliteitscoördinator

Als kwaliteitscoördinator verantwoordelijk voor het uitvoeren van het Normblad SIKB 8001 Bodem en Ondergrond. Ervoor zorgdragen dat team Bodem de bodemtaken voldoet aan de vereisten van dit Normblad. Bijvoorbeeld het toepassen van functiescheiding binnen de verschillende taken, een sluitende PDCA-cyclus, zicht hebben op de eigen bodemprogrammering, etc. Ook heb ik binnen de functie van kwaliteitscoördinator werkzaamheden verricht zoals:

  • Voor derden de uitvoering van bodemtaken inzichtelijker maken
  • Uitvoeren van interne audits
  • Begeleiden en coördineren van externe visitaties
  • Bevorderen van samenwerking binnen en tussen eenheden
  • Voorstellen gedaan tot efficiëntere inzet van bestaande capaciteit en middelen (o.a. wijziging bestaande werkwijze uitvoering bodemtaken, reduceren van administratieve lasten, etc.)