Projecten

Regio Twente – Projectleider ILB 2012

Als projectleider was ik verantwoordelijk voor het aansturen, begeleiden en gereedkomen van het project ILB 2012. Binnen dit project staan ecosysteemdiensten (gebruik van de ondergrond) centraal. De focus van het project ligt op inspiratie en bewustwording. In het bijzonder gaat het om medewerkers die werkzaam zijn binnen:

  • de ruimtelijke ordening
  • stedenbouw
  • milieu
  • duurzaamheid
  • openbaar beheer
  • en projectleiding

Daarnaast richten de pijlen van het project zich op het decentrale bestuur binnen de regio Twente. Inspiratie en bewustwording over dit onderwerp bij regionale bestuurders was een belangrijke focus. Dit hebben we bereikt door het ontwikkelen van een laagdrempelig medium: een website. De projectgroep heeft veel positieve reacties ontvangen van bestuurders. Daarom krijgt het project ook een vervolg. Graag nodig ik ook u uit om eens een kijkje te nemen op www.gatotdebodem.nl. Mogelijk dat ook u geïnspireerd wordt door de daar genoemde projecten en tools.