Projecten

Waterschap Rijn en IJssel – Interim coördinator handhaving

In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel heb ik bijna 1,5 jaar coördinerende taken verricht op het gebied van toezicht en handhaving. De nadruk lag hierbij op het coördineren en aansturen van de toezichthouders en handhavers. Daarnaast richtte ik me ook op juridische en beleidsmatige werkzaamheden. Centraal hierbij stonden de Waterwet en de waterschapskeur. Maar ook het Besluit bodemkwaliteit en andere watergerelateerde wetgeving kwamen aan de orde. Ik kan terugkijken op een mooie en leerzame periode. Onderstaande opsomming geeft een betere indruk van de verschillende taken en werkzaamheden:

  • het aansturen en coördineren van de toezichthouders en handhavers
  • het opstellen en implementeren van een risico-analyse voor het uitoefenen van toezicht en handhaving volgens de Waterwet
  • juridisch adviseren bij handhavingsprocedures
  • bijdragen leveren aan de opstelling van nieuw beleid
  • analyseren en doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen bij de uitoefening van toezicht en handhaving
  • toezicht en handhaving beter laten integreren in de algemene beleidscyclus van het waterschap
  • opstellen en bestuurlijk laten vaststellen van het handhavingsprogramma en -verslag