Nieuws

Projectleiding/-management

Als projectmanager ligt mijn focus onder andere op:

  • check op laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor het project (scopebepaling)
  • inventarisatie van alle interne en externe stakeholders
  • opstellen projectplannen gericht op het gewenste eindresultaat
  • bepalen en inzichtelijk maken van bestuurlijke mijlpalen (‘go, no go’)?
  • actief informeren van bestuursorganen over voortgang, (tussen)resultaten etc.
  • verkrijgen van draagvlak bij alle betrokken partijen (zowel intern als extern)
  • opstellen en bewaken van de financiële planning
  • deadlines realiseren door termijnbewaking
  • bijsturen waar nodig