Projecten

Voorzitterschap Kennisnetwerk Bodembeheer Twente

Als onafhankelijk voorzitter bestonden mijn werkzaamheden uit:

  • het begeleiden en coördineren van bijeenkomsten van het regionaal Kennisnetwerk Bodembeheer Twente
  • vooraf de inhoud van de bijeenkomsten afstemmen met betrokken deelnemers, agendabeheer en het organiseren van regionale overleggen
  • voorstellen doen aan deelnemende organisaties om het kennisnetwerk door te ontwikkelen en mee te laten bewegen met nieuwe trends en ontwikkelingen binnen het publieke domein