Nieuws

 • Projectleiding/-management

  Als projectmanager ligt mijn focus onder andere op: check op laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor het project (scopebepaling) inventarisatie van alle interne en externe stakeholders opstellen projectplannen gericht op het gewenste eindresultaat bepalen en inzichtelijk maken van bestuurlijke mijlpalen (‘go, no go’)? actief informeren van bestuursorganen over voortgang, (tussen)resultaten etc. verkrijgen van draagvlak bij […]

 • Procesleiding/-management

  Als procesmanager richt ik mij onder andere op: procesbegeleiding in brede zin zoals het voorbereiden, begeleiden en voorzitten van werkgroepen en -sessies het organiseren, voorbereiden en uitvoeren van brainstormsessies vertalen van proces naar project met concreet eindresultaat de beleidscyclus vertalen naar afdelingsprocessen afstemmen met andere relevante in- en externe partijen opstellen kwaliteitshandboeken gericht op verbeterde […]

 • Beleid & Uitvoering

  Ik ondersteun en adviseer overheidsorganisaties bij het opstellen en uitvoeren van beleid door: focus te houden op de gewenste rol van de organisatie: faciliteren of sturen? landelijke ontwikkelingen te inventariseren en deze in te brengen bij de organisatie nieuw beleid laten aansluiten bij de geldende college(- en raads)programma’s wetgeving omzetten naar praktisch toepasbare uitvoeringsdocument opstellen […]

 • Juridisch

  Als jurist houd ik me onder andere bezig met: implementatie van bestaande en nieuwe regelgeving nieuwe ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en rechtspraak welke procedures van toepassing zijn en hoe deze moeten worden uitgevoerd juridisch checken van besluiten op onder andere inhoud, motivatie en doorlopen procedures inschatten van juridische risico’s het voeren van onderhandelingen […]