Author Archive

 • Opzetten en organiseren netwerkorganisatie IJsselland Doorgrond

  In opdracht van provincie Overijssel heb ik samen met de gemeente Zwolle de netwerkorganisatie IJsselland Doorgrond opgezet. Rode draad van deze organisatie is om kennis en ervaringen te delen over bodem en ondergrond in relatie tot andere opgaven zoals energietransitie, klimaatadaptatie en gezonde bodems. Mijn werkzaamheden waren onder andere: Voor meer over IJsselland Doorgrond verwijs […]

 • Projectleider LGR op orde

  Om goed inzicht te hebben en te houden in het grondwaterverbruik is het LGR geactualiseerd. Als projectleider binnen Waterschap Rijn en IJssel bestonden mijn taken en werkzaamheden uit:

 • Voorzitterschap Kennisnetwerk Bodembeheer Twente

  Als onafhankelijk voorzitter bestonden mijn werkzaamheden uit:

 • Waterschap Rijn en IJssel – Projectleider implementatie Omgevingswet VTH-taken

  De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de taken van het waterschap op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Mijn werkzaamheden als projectleider zijn onder meer:

 • Gemeente Zwolle – Optimalisatie grondstromen

  In opdracht van de gemeente Zwolle stelde ik het advies op om het bestaande grondstromenproces binnen de gemeente te optimaliseren. Dit advies bestond uit: De inhoud van het rapport en het advies waren aanleiding voor de gemeente Zwolle om de bestaande formatie uit te breiden met een grondstromencoördinator.

 • Almelo – Gebiedsgericht grondwaterbeheer een stap verder

  Ik begeleidde het team met collega’s dat zich bezighoudt met het gebiedsgericht grondwaterbeheer in Almelo. Deze werkzaamheden hielden onder meer in:

 • Provincie Overijssel – Project Afronden, Overdragen en Voorbereiden

  In opdracht van de provincie Overijssel adviseer en ondersteun ik het project Afronden, Overdragen en Voorbereiden. Dit is een Overijssels project gericht op en bedoeld voor de gemeenten om hen te ondersteunen bij de nieuwe bodemtaken die zij krijgen zodra de Omgevingswet in werking treedt. Mijn werkzaamheden waren onder meer: samen met de opdrachtgever bijeenkomsten […]