Author Archive

 • Waterschap Rijn en IJssel – Projectleider implementatie Omgevingswet VTH-taken

  De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de taken van het waterschap op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Mijn werkzaamheden als projectleider zijn onder meer:

 • Gemeente Zwolle – Optimalisatie grondstromen

  In opdracht van de gemeente Zwolle stelde ik het advies op om het bestaande grondstromenproces binnen de gemeente te optimaliseren. Dit advies bestond uit: De inhoud van het rapport en het advies waren aanleiding voor de gemeente Zwolle om de bestaande formatie uit te breiden met een grondstromencoördinator.

 • Almelo – Gebiedsgericht grondwaterbeheer een stap verder

  Ik begeleidde het team met collega’s dat zich bezighoudt met het gebiedsgericht grondwaterbeheer in Almelo. Deze werkzaamheden hielden onder meer in:

 • Provincie Overijssel – Project Afronden, Overdragen en Voorbereiden

  In opdracht van de provincie Overijssel adviseer en ondersteun ik het project Afronden, Overdragen en Voorbereiden. Dit is een Overijssels project gericht op en bedoeld voor de gemeenten om hen te ondersteunen bij de nieuwe bodemtaken die zij krijgen zodra de Omgevingswet in werking treedt. Mijn werkzaamheden waren onder meer: samen met de opdrachtgever bijeenkomsten […]